Akbank Sanat Şubat Ayını Dolu Geçirecek

 Akbank Sanat Şubat Ayını Dolu Geçirecek

Sanatseverlerle buluşmaya devam eden Akbank Sanat; atölyeler, seminerler, konuşma serileri ve dans etkinlikleriyle Şubat 2023 ajandasında dolu dolu bir program sunuyor.

Şubat 2023 Seminer ve Konuşma Serileri

Sanat ve Teknoloji Seminer Serisi: ‘NFT’ler ve ‘Kripto Sanat’

1 Şubat 2023, Akbank Sanat – Çok Amaçlı Salon, 18:30

Moderatör: Cemil Şinasi Türün

Konuşmacılar: Gözde Mutluer, Orhan Sayın

Sanat, dünyası blokzincir teknolojisi ve bu teknolojinin yarattığı değişimlerden payını alıyor; sanatçılar bu yeni sistemde üretmeye, keşfetmeye ve inşa etmeye devam ediyor. Peki bu hızlı gelişmeleri takip etmek nasıl mümkün? Defterhane ve İncirLabs isimli iki blokzincir girişiminin kurucularından sanatçı Gözde Mutluer ve dijital sanatlar, deneyim tasarımı gibi alanlarda çalışan multidisipliner sanatçı Orhan Sayın konunun kılcal damarlarına kadar iniyor.

Tiyatromuzda Tarih Konuşmaları: ‘Kula Oyunu: İstanbul Sefarad Yahudilerinin Ortak Geçmişinin Solan Hatırası’

8 Şubat 2023, Akbank Sanat, 18:30

Moderatör: Noyan Ayturan

Konuşmacı: Rivka Bihar

50’nci yılını kutlamaya yaklaşan Kula oyunu, her ne kadar Galata Kuledibi’ndeki Sefarad Yahudilerinin günlük yaşamlarına ait bir kesit sunsa da aslında tüm Türkiye’deki Yahudi yaşamını temsil ediyor. Türkiye Yahudi toplumunun yazınsal ve kültürel ürünleri ilgi alanlarının başında gelen akademisyen Rivka Bihar’ın konuşmacı olarak yer alacağı etkinliğe, tiyatro yönetmeni ve akademisyen Noyan Ayturan yön verecek.

Sinema ve Psikiyatri Seminerleri: ‘Travma ve Bellek: İnsan Yaralıdır’

15 Şubat 2023, Akbank Sanat – Çok Amaçlı Salon, 18:30-21:30 

Film Gösterimi 

İftarlık Gazoz (Yüksel Aksu, 2016)

18:30-20:00

Panel

Oturum Başkanı: M. Emin Önder

Konuşmacılar: Tamer Aker, Yüksel Aksu, Ümmü Pütgül 

20:15- 21:30

Prof. Dr. M. Emin Önder’in yürüttüğü etkinlikle ilgili değerlendirmesinde şöyle diyor: “Günümüzde sözcüklerden ziyade görüntülerle düşünüyoruz. Anılarımızı kelimelerle anlatmak yerine görüntülerle aktarmaya çalışıyoruz. Kalem ve kâğıtlar giderek yerlerini görsel kayıt cihazlarına bırakıyor.” Hedeflenen noktaların tartışılmasında insana ilişkin ve insanın ilişkilendiği konuları merkezine alan etkinlik, travma ve bellek kavramlarına odaklanıyor.

sinema psikiyatri seminerleri

Tasarım Fikir Kulübü: İstanbul Tasarım Başkenti (mi?)

22 Şubat 2023, 18:30 

Moderatör: Alpay Er 

Konuşmacılar: Deniz Ova, Mert Sezer

Son dönemde sık sık yan yana duymaya başladığımız iki kelime ‘Tasarım’ ve ‘İstanbul’. Akbank Sanat ve Özyeğin Üniversitesi/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi iş birliğiyle devam eden konuşma serisinin bu bölümünde ‘İstanbul’un bir tasarım başkenti mi?’ sorusuna yanıt aranacak.

tiyatro fikir kulübü

Felsefe Seminerleri Dizisi – Kriz ve Kritik II

23 Şubat 2023, 18:30

Max Horkheimer ve Eleştirel Teorinin Temelleri: Metafiziğin, Bilimin ve Toplumun Krizini Sorunsallaştırmak 

Moderatör: Emre Şan

Konuşmacı: Ateş Uslu

Bu konuşmada Max Horkheimer’in eleştirel perspektifini ortaya koyduğu 1929 sonrasının toplumsal-iktisadi-politik kriz koşullarına da değinerek, düşünürün materyalist eleştirisinin imkân ve sınırlılıklarına dikkat çekilecek. Onun Adorno’yla beraber kaleme aldığı Aydınlanmanın Diyalektiği kitabının gölgesinde kalan felsefi incelemelerini merkeze alırken eleştirel teorinin 2020’li yılların kriz koşullarında nasıl bir anlam ifade ettiği sorusuna yanıt aranacak.

felsefe akbank

Çağdaş Sanat ve Küratörlük Seminer Programı

1, 6, 13 ve 20 Şubat 2023, Çevirimiçi Platform, 18:00

Koordinatör: Billur Tansel

Açık Diyalog İstanbul ve Akbank Sanat iş birliğiyle organize edilen seminer dizisi hem teorik hem de uygulama bakımından; sergi kurgulama ve ideolojik çerçevesi ile ilgili Türkiye’de benzeri olmayan, prestijli bir eğitim platformu olarak öne çıkıyor. 

Politika, Güncel Sanat ve Küratörlük

1 Şubat 2023, Zoom, 18:00-19:00   

Konuşmacı: Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman

Contemporary Istanbul Sanat Fuarı, Akbank Sanat Danışma Kurulu ve Sabancı Müzesi İcra Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte; mikro-politikalara geçilen bir dönemde ontolojik varlığını politikaya borçlu olan güncel sanatın bu ilişkiyi nasıl kurduğu ve eklemlediği sorunsalı üzerine odaklanılacak.

çağdaş sanat

Koleksiyon Yönetimi

6 Şubat 2023, Zoom, 18:00-20:00

Konuşmacı: Doç. Dr. Nevra Ertürk

Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ICOMOS Risklere Hazırlık Bilimsel Komitesi (ICORP) Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Nevra Ertürk’ün konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte; koleksiyonun tanımı, nesnesinin anlamı ve niteliği, koleksiyon yönetimiyle ilgili temel kavramlara odaklanılacak.

Önleyici Koruma: Paketleme, Taşıma ve Depo Yönetimi 1-2

13 Şubat 2023 ve 20 Şubat 2023, Zoom, 18:00-20:00

Konuşmacı: Doç. Dr. Nevra Ertürk

Nevra Ertürk’ün konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte; taşıma ve depo yönetiminde çalışan kurumlardan yurt içi ve yurt dışında müze örneklerine; önleyici koruma, risk yönetimi ve depo yönetimi kavramlarına odaklanılacak.

Şubat 2023 Oyunculuk Atölyesi

Akbank Sanat Oyunculuk Atölyesi her cumartesi günü oyunculuğun 4 ana bileşeni: ‘Beden Farkındalığı’, ‘Ses’, ‘Sahnenin Ritmi’ ve ‘Oyunculuk Teknikleri’ üzerinden gerçekleşecek. 

Sesten Metne

4 Şubat 2023, 15:00

Yürütücü: Şerif Erol

Moderatör: Ömer Akgüllü

Tiyatro oyunlarındaki konuşmalar, sıradan konuşma gibi görünen dramatik araçlardır. Onlar sayesinde insanlık durumlarına tanık oluruz. Güleriz, ağlarız, hüzünleniriz, sorular sorar, cevaplar ararız. Bu atölye çalışmasında, antik veya çağdaş tiyatro metinlerinin nasıl çözümleneceğini, oyuncunun o metinleri kendisinin kılmak için hangi araçlara başvurabileceğini inceleyeceğiz.

Yönetmenin Yaratımı

11 Şubat 2023, 15:00

Yürütücü: Doğu Yaşar Akal

Moderatör: Ömer Akgüllü

Atölye, yönetmenin oyun seçiminden sahnelemesine kadar geçtiği aşamalara dair teknik bir yöntem çalışmasıdır. Katılımcılarla daha önce belirlenmiş bir oyun üzerinden yürütülecek olan atölyede yönetmenin çalışma methodları irdelenir. Oyunun ihtiyacına göre birimleri belirleme ve ekip oluşturma üzerine çalışılır. 

Oyun Yaratımı: Yazı Masasında 3 Saat

18 Şubat 2023 15:00

Yürütücü: Murat Mahmutyazıcıoğlu

Moderatör: Ömer Akgüllü

Yazarın, bir oyun fikri oluşturmasından yazıya dökmesine kadarki tasarım süreçleri anlatılacak, çeşitli egzersizlerle yazanın engellerini aşma yöntemleri tartışılacak, pratiğe dökülecek ve bir sahne metni üretilecek.

Kamera Önü Oyunculuğu

25 Şubat 2023 15:00

Yürütücü: Derya Alabora

Moderatör: Ömer Akgüllü 

Derya Alabora ile kamera önü oyunculuğun inceliklerinin çalışılacağı atölyede oyuncunun sahne öncesi hazırlık aşamaları ve sahne esnasında yararlanabileceği teknikler üzerinde durulacak.

Şubat 2023 Dans Etkinlikleri Programı

Çağdaş Dans Tekniği Dersleri

Şubat-Haziran ayı boyunca salıdan cumaya saat 19:00’da

Eğitmenler: Alper Marangoz, Beril Şenöz, Gizem Bilgen, Evrim Akyay

Salı, çarşamba, cuma başlangıç seviyesi; perşembe orta ve ileri seviye. 

akbank sanat

Çağdaş Bale Tekniği Dersleri

Her cumartesi saat 11:00’de

Eğitmenler: Ebru Cansız, Bersu Naz Say, Suzan Alev

akbank dans

Aşk Dans Filmleri Seçkisi

14 Şubat salı, Akbank Sanat – Çok Amaçlı Salon, 16:00-18:00 2. Kat

Dansın kamera ile olan ilişkisinden doğan aşk üzerine yerel ve uluslararası dans filmleri seçkisi Kürasyon: Onur Topal Sümer (Dance Camera İstanbul-PandeMania kurucu direktörü)

Dijital Sezgiler / Digital Serendipity Sergisi

Yeni medya sanatında Yapay Zekâ ile birlikte çalışmaya dönük pek çok yaklaşımı bir araya getiren Dijital Sezgiler / Digital Serendipity sergisi, 11 Şubat 2023 tarihine kadar devam ediyor. Yapay sinir ağları olgusunu inceleyen sergide, yapay zekâ hem bir araç hem de felsefi bir kavram olarak ele alınıyor; yapay zekânın çağdaş sanat, kültür, insanlar ve toplum üzerindeki etkisi inceleniyor. Serginin yan etkinlikleri kapsamında, 10 Şubat cuma saat 18:30’da Akbank Sanat’ta ‘Yapay Zekâ, Sanat ve Diğer Yanlış Anlamalar’ isimli bir konuşma gerçekleştirilecek. Serginin küratörü Helena Nikonole’nin moderatörlüğünü yapacağı konuşmayı Ekmel Ertan yürütecek. Konuşma, tarihçesinin yanı sıra yapay zekâ ve sanat ilişkisi üzerine bir dizi düşünce ve spekülasyon içerecek.

Editör

Aralık 2016'da yayın hayatına başladı. Spinoff'u, prequel'i, sequel'i, remake'i, eşi benzeri muadili olmayan, Türkiye'nin tek DİZİ KÜLTÜRÜ dergisi ve web platformu...

Related post

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir