EPISODE İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Hakkında

Mylos Yayın Grubu Yayıncılık Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (Episode) olarak, çevrimiçi mecralarımızı (Web Sitesi) ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (Çerezler) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) olmak üzere, mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, tarafımızca işletilmekte olan https://episodedergi.com internet sitesinin işletilmesi sırasında, Web Sitesi ziyaretçileri (Veri Sahibi) tarafından Çerezler’in kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgi vermektir. İşbu metinde Web Sitesi’de hangi amaçlarla hangi tür Çerezler’i kullandığımız ve bu Çerezler’i nasıl kontrol edebileceğiniz açıklanmaktadır.

Web Sitesi’de kullandığımız Çerezler’i kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Web Sitesi’ne yeni Çerezler ekleyebilir ve işbu Aydınlatma Metni’nin hükümlerini gerektiği zaman değiştirme hakkını saklı tutarız.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Web Sitesi’ni ziyaretiniz sırasında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda Çerezler yoluyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Episode’un meşru menfaatleri kapsamında ve bu sebebe dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde ve gerekmesi halinde tedarikçilerimize aktarmaktayız.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Genel Olarak

Episode olarak Web Sitesi’nde çeşitli amaçlarla Çerezler kullanmakta ve bu Çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

Web Sitesi’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
Örneğin, oturum açan üyelerin Web Sitesi’nde farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

Web Sitesi’ni analiz etmek ve performansını arttırmak
Örneğin, Web Sitesi’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Web Sitesi’ni ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

Web Sitesi’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.
Örneğin, Web Sitesi üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Web Sitesi’ni ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

Kullanılan Çerezler

Aşağıda Web Sitesi’nde kullandığımız farklı türdeki Çerezler’i bulabilirsiniz. Web Sitsi’nde hem birinci parti Çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti Çerezler (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Belli Çerezler’in kullanımı Web Sitesi’nin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin  oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama Çerezler’i, bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

Çerez Açıklama

WSS_FullScreenMode iletişimi etkinleştirmek, kullanıcı oturumunu tanımlamak ve/veya içerik yöneticisi ile bilgi alışverişinde bulunmak için uygulamanın dahili kullanımı için Microsoft SharePoint gibi Çerezler kullanılmaktadır.

Acgroupswithpersist & Acopendivids & Maintab-Home

Bu Çerezler, sayfa öğeleri ve kullanıcı tıklatma bağlantıları gibi Web Sitesi’nin bazı alanlarının doğru görüntülenmesini sağlamak için kullanılır. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamazlar ve tarayıcı kapatıldıktan sonra silinirler.

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu Çerezler sayesinde Web Sitesi kullanımınızı ve Web Sitesi performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu Çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, Web Sitesi’nin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

UTMA, UTMB, __UTMC, UTMT, __UTMZ

Google Analitik Çerezler’i kullanıcıların Web Sitesi’ni nasıl kullandığına dair anonim veriler toplar. Ziyaretçi sayıları, kullanıcıların hangi sayfadan geldikleri gibi bilgiler bu Çerezler’de saklanır.

Çerezler’in Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek Çerezler’e ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari:https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca veri sahipleri,

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Episode Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Episode’un KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Episode tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Web Sitesi’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.