SenaristBir, Mesleki Cinsiyet Ayrımcılığı Raporu Yayımladı

 SenaristBir, Mesleki Cinsiyet Ayrımcılığı Raporu Yayımladı

SenaristBir bünyesindeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, özdenetimi sağlamak ve sorumluluk almak için bir süredir yoğun çalışmalar yapıyor. Üretilen içeriklerde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetme sözünü vermeye yönelik bir çeşit mesleki manifesto hazırlamayı da hedefleyen komisyon, bir mesleki cinsiyet ayrımcılığı raporu yayımladı.

Ürettikleri içeriklerden önce, bu içeriklerin üretim koşullarına, çalışma gruplarında kadın erkek eşitliğinin var olup olmadığına objektif gözle bakabilmek için sadece senarist kadınların katıldığı bir anket yapan SenaristBir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, çarpıcı sonuçlara ulaştı. Rapora göre senarist kadınların önemli bir kısmı, çalıştıkları yazar gruplarında sürekli olarak erkeklerin talep edilmeyen akıl vermelerine (mansplaining) maruz kaldıklarını, içerik üretirken kadın olmalarından ötürü duygusal, tepkisel, histerik, fazla titiz ve ayrıntıcı olmakla etiketlendiklerini ve üretilen içeriklerde cinsiyetçi yaklaşımlara müdahale edemediklerini belirttiler.

Kadın senaristlerin yüzde 78’i hakkı olan ücreti istemeye çekiniyor

Toplamda 101 senarist kadının katıldığı ankette, katılımcılara, çalıştıkları yazar grupları ya da yapımcı ve kanallardan, sırf kadın oldukları için ayrımcılığa ya da baskı ve sindirmeye maruz kalıp kalmadıklarını ölçmek amacıyla toplam 28 soru soruldu. Gelen cevapların en çarpıcı olanları ise şöyle:

  • Kadın senaristlerin %64’ü çalışma ortamında cinsiyet ayrımcılığına uğradığını düşünüyor.
  • Çalışma koşulları konuşulurken talepkâr görünebileceği düşüncesiyle hakkı olan ücreti istemeye çekinen kadın senaristlerin oranı %78 
  • Senaryo çalışmalarında erkek ekip üyelerinin mansplaning’ine maruz kaldığını düşünen katılımcıların oranı %70.
  • İçerik üretiminde herhangi bir görüşünün kadın olması nedeniyle etkisizleştirilmeye, duygusal alana itilmeye, (“duygusallık” biçiminde yaftalamaya) küçümsenmeye çalışıldığını hisseden kadın senarist oranı da yine %70 gibi büyük bir oran. 
  • Ekip çalışmalarında herkesin fikrini eşit olarak ifade edemediğini, ekip içi işleyişin iktidar ilişkileri ile şekillendiğini düşünen katılımcıların oranı %62. 
  • Ekipte senaryo metni oluşturulurken kadın bakış açısını geliştiren öneri ve yorumlarının görünürde “ticari” bahanelerle ama aslında eril bakış açısının bir ürünü olan gerekçelerle reddedildiğini düşünen katılımcıların oranı %64. 
  • Kadın olmasından dolayı duygusal, tepkisel, histerik, fazla titiz, ayrıntıcı vb. olmakla etiketlendiğini ifade eden katılımcıların oranı %73. 

Komisyon üyeleri, cinsiyet ayrımcılığı yapan, bu baskıyı uygulayan kişilerin öncelikli olarak erkekler olsa da bazen kadın da olabildiğinin altını çiziyor.

Raporun tamamına ve anketin detaylı dökümüne SenaristBir internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Editör

Aralık 2016'da yayın hayatına başladı. Spinoff'u, prequel'i, sequel'i, remake'i, eşi benzeri muadili olmayan, Türkiye'nin tek DİZİ KÜLTÜRÜ dergisi ve web platformu...

Related post

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir