Medikal Dramalar

 Medikal Dramalar

Televizyonun en çok izlenen ve gelir getiren kaynağının diziler olduğu tartışılmaz bir gerçek. Bu nedenle diziler giderek artan ilgiyle izlenmelerinin ve talep edilmelerinin sonucu olarak çeşitlenir. Olay örgülerinden oyuncularına, kullandıkları mekânlardan araçlara kadar değişim ve yenilik arayışındadırlar. Ama diziler de kendi içlerinde işledikleri konulara göre türlere ayrılır.

Televizyon dizileri, geleneksel anlatı biçiminde bölüm sayısı sınırlı olan ve üreticiler için baştan belli olan sona doğru akan olayları izleyen yapıtlardır. Bu bağlamda televizyonun anlatımı diğer pek çok sanattan da etkilenmiş ve kendi anlatım yapısını eklemlemeler sonucunda oluşturmuştur. Bu anlatım biçimlerini kendine özgü bir hale getirmesi iletişim araçlarının anlatım özellikleri üzerinde de değişikliklere neden olmuştur.

Hedef kitlenin beklentileri, teknik altyapı ve içerik program türlerini belirleyen en önemli unsurlardır. Televizyon için özel olarak hazırlanmış, oyunlaştırılmış hikâyeler ve olaylar içeriğin temelini oluşturur. Dramalar daha çok toplumsal olaylar, tarihi olaylar ya da kahramanlar, sosyal ve kültürel meseleler konu edilerek gerçeklere uygun bir şekilde senaryolaştırılarak izleyiciye sunulur.

Dizi içerikleri, insanların ortak duygularının işlenmesinin yanı sıra gündemle paralel olaylara da yer verir. Beraberinde çeşitli meslek dalları da dizi içeriklerinde kendilerine yer bulur. Asker, polis, avukat, doktor vb. meslekler kurgulanmış olaylar manzumesi insan hayatına dokunan hikâyelerle birleşerek diziler aracılığıyla izleyiciye sunulur. İzleyici, gündelik hayatta çeşitli nedenlerle sıkça karşılaştığı bu meslekleri dizi içeriklerinde de beğeniyle takip eder.

Özellikle medikal diziler ülkemizde de ilgiyle takip edilen televizyon içeriklerindendir. Ülkemizde yayınlanan bu diziler genelde adaptasyondur yani yabancı dizilerin ülkemize adapte edilmiş versiyonlarıdır. Burada adapte edilirken içerikler de toplumun beklentilerine ve duyarlılıklarına uyacak şekle dönüştürülür.

Ülkemizde yayınlanan ilk medikal dizilere bakıldığında içeriğinin daha çok aşk, ikili ilişkiler, hastane içi anlaşmazlıklar vb. ağırlıklı olarak işlendiğini söylemek mümkün. Genelde bu şekilde bölümlenen dizilerde karakterlerin ilişkileri daha ön planda tutulmuş ve sunulmuştur.

Grey’s Anatomy dizisinden uyarlanarak ülkemizde yayınlanan Doktorlar dizisi bunun en bilinen örneğidir. Yayın hayatına 4 sezon devam etmiştir. Dizide doktorların yaşamlarına ve ilişkilerine odaklanılmıştır. Asistanların gözünden hocaları, diğer asistan arkadaşları, hemşireler ve diğer hastane personeli ile ilişkileri işlenmiştir. Bunu yaparken daha meslek yaşamlarının başında olan doktorların hem meslek hem özel yaşamlarındaki zorluklar, başarılar, başarısızlıklar, anlaşmazlıklar, paylaşımlar duygusal içerikler üzerinden aktarılmıştır. Ülkemizde yayınlanan ilk medikal dramlarda ön planda tutulan duygular, ilişkiler ve meslek yaşamı olmuştur.

Son zamanlardaki örneklerine baktığımız zaman ise yine adaptasyon olarak yayınlanan Hekimoğlu ve Mucize Doktor dizilerinde ise ilk örneklere nazaran farklı bir yapı olduğunu söylemek mümkündür.

Mucize Doktor, Güney Kore dizisi Good Doctor’dan, Hekimoğlu ise Amerikan yapımı House M.D. dizilerinden uyarlanmıştır. Bu dizilerde ön planda tutulan vakalar, hastalar ve hastalıktır. Hekimoğlu ve Mucize Doktor dizilerinde yer alan Ateş Hekimoğlu ve Ali Vefa karakterleri zor vakalara buldukları çözüm yollarıyla kahramanlaştırılır. Ayrıca farklı uzmanlık alanlarına sahip olan doktorların vakaları çözmek için bir arada çözüm yolları aradıkları görülür. Medikal dramalar böylece çözülmesi zor vakaların sunulduğu bilgilendirici bir işleve de sahip olur.

Bu diziler ilgili seyirciyi yakalayarak aktif bir şekilde konunun içerisine de dahil eder. Ön planda tutulan vakaların ardında ise yine doktorların birincil ve ikincil ilişkileri ele alınır. Bu şekilde seyirci duygusal olarak da yakalanır. Ayrıca çözülmesi zor hastalıklar üzerine işlenen bu dizilerde ele alınan hastalar ve hastalıkları bölümdeki odak noktadır dolayısıyla bir hastane ekibinin hastayı iyileştirme yönünde gösterdiği çaba da izleyicileri olumlu duygularla besler. Özellikle Hekimoğlu ve Mucize Doktor dizilerindeki Ateş Hekimoğlu ve Ali Vefa karakterleri izler kitle üzerinde güven duygusu oluşumunda o kadar etkili oldular ki pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı’nın yayınlattığı kamu spotunda yer alıp bir hekim gibi tavsiyede bulundular.

Son zamanlarda medikal dramalara artan bu ilgi tıp alanına yaklaşımı olumlu yönde etkiler. Gösterilen modern hastaneler, iyi eğitimli ve mesleğini severek yapan doktorlar, ilgili sağlık personeli, teknolojik cihazlar gibi pek çok unsur sağlık turizmi açısından iyi bir imaj oluşturur. Ayrıca izler kitle üzerinde hastanelere karşı olumlu duyguların oluşmasına da katkı sağlar. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde doktorluk mesleğinin anlaşılan önemi, medikal dramaların da önemini artıracak ve bu süreç mutlaka dizi içeriklerinde yerini alacaktır.

Yazı: Zeynep Gürer, Mert Gürer. Episode derginin Haziran sayısında yayımlanmıştır.

Benzer İçerikler